Vendi dhe Programi

Konferenca do të organizohet pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, UPT. Për çdo ndryshim të vendit do të njoftoheni zyrtarisht nga Komiteti Organizativ i Konferencës.

Adresa: Rruga Muhamet Gjollesha, Nr. 54, Tiranë.