Vendi dhe Programi

Konferenca do të organizohet pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, UPT. Për çdo ndryshim të vendit do të njoftoheni zyrtarisht nga Komiteti Organizativ i Konferencës.

Adresa: Rruga Muhamet Gjollesha, Nr. 54, Tiranë.

Shkarko programin si PDF

Programi i Konferencës Shkencore Kombëtare

Dita 1

10 Nëntor, 2022

 

09:30 – 10:00

Regjistrimi i pjesëmarrësve

 

10:00 – 10:15

Hapja e konferencës

Dr. Konalsi Gjoka

 

Sesioni i parë (Salla: Aula Magna)

10:15 – 11:15

Fjalë përshëndetëse

Prof. Dr. Andrea Maliqari

Prof. Asoc. Neritan Shkodrani

Prof. Ass. Dr. Florim Grajçevci

Prof. Asoc. Oltion Marko

 

 

11:15 – 11:45

Pushim kafeje

 

11:45 – 13:15

Sesioni i dytë (Salla: Aula Magna)

 

Aplikimi i metodave inovative në zgjidhjen e problematikave në fushën e Inxhinierisë së Mjedisit.

Moderator:

Prof. Ass. Dr. Florim Grajçevci

11:45 – 12:00

Përdorimi i testit CPTU për vlerësimin e dherave si një nga kriteret e përzgjedhjes për zhvillimin e infrastrukturës së mbetjeve në bashkinë Elbasan.

Prof. Asoc. Neritan Shkodrani

MSc. Klearta Rrushi

MSc. Anxhela Shaha

12:00 – 12:15

Aspekte mjedisore në projektimin e mirëmbajtjen e rrugëve.

Dr. Arian Lako

12:15 – 12:30

Përdorimi dhe analizimi i modeleve globale gjeopotenciale me qëllim të përcaktimit të sipërfaqes refrente të lartësive-modelit të gjeoidit.

Dr. Fitore Bajrami Lubishtani

Prof. Asoc. Namik Kopliku

12:30 – 12:45

Aplikimi i metodës shumëfaktoriale në vlerësimin e rrezikut të erozionit në pellgun ujëmbledhës të përroit të Gorulit, rrethi i Korçës.

Prof. Asoc. Oltion Marko

Dr. Kliti Starja

12:45 – 13:00

Kriteret e vlersimit për stacionet e transferimit të mbetjeve dhe lendfill-et për mbetjet nga ndërtimet dhe shkatërrimet (mbetjet inerte).

Dr. Konalsi Gjoka

MSc. Teida Shehi

MSc. Elisa Kaçi

13:00 – 13:15

Ecuria e ndikimeve në mjedis sipas industrisë dhe në nivel qarku për vitet 2014 – 2020.

MSc. Kleant Semema

Prof. Asoc. Neritan Shkodrani

11:45 – 13:30

Sesioni i tretë (Salla: B106)

 

Menaxhimi i Qëndrueshëm i Burimeve Ujore dhe Ndryshimet Klimatike

Moderator:

Dr. Alfred Lako

11:45 – 12:00

Aplikimi i modelit hidrologjik SWAT në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm me qëllim vlerësimin e rrjedhës ujore.

MSc. Santino Spahiu

Prof. Asoc. Enkelejda Gjinali

12:00 – 12:15

Vlerёsimi i cilёsisё sё lumit Sitnica dhe masat mbrojtёse.

Dr. Besime Kajtazi

Prof. Dr. Tania Floqi

12:15 – 12:30

Vlerësimi i gazeve serrë nga institucionet publike në bashkinë Roskovec.

MSc. Meivis Struga

12:30 – 12:45

Trajtimi i liksiviateve të prodhuara në qendrat e stokimit teknike – avantazhet dhe të metat e trajtimit të tyre në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura urbane.

Dr. Alfred Lako

Mikael Lako

12:45 – 13:00

Sa impiante i duhen Shqipërisë për trajtimin e ujit të ndotur urban sipas kritereve të BE-së?

Prof. Asoc. Enkelejda Gjinali

Laert Shehu

Odesa Miho

13:00 – 13:15

Potencialet e sektorit publik dhe privat në Shqipëri për të zbutur ndikimet e ndryshimeve klimatike.

MSc. Arben Kopliku

Rupa Mukerji

13:15 – 13:30

Sa llum prodhojnë ITUN në Shqipëri.

Prof. Asoc. Enkelejda Gjinali

Laert Shehu

11:45 – 13:30

Sesioni i katërt (Holli)

 

Prezantimi i posterave

Moderator:

Dr. Blerina Beqaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45 – 13:30

Dixhitalizimi i veprimtarive të operatorëve ndotës sipas industrisë (sektori jo rezidencial) në qarkun e Tiranës për vitet 2014 – 2020.

MSc. Kleant Semema

Prof. Asoc. Neritan Shkodrani

Aplikimi i metodës të vlerësimit të shpejtë vizual për vlerësimin e rriskut sizmik të strukturave me mure mbajtëse.

Dr. Altin Bidaj

Dr. Irakli Premti

Dr. Mario Hysenlliu

Termocentralet elektrike “Kosova A & B” si burime ndotёse tё lumit Sitnica.

Dr. Besime Kajtazi

Prof. Dr. Tania Floqi

Ndikimi i rritjes së sipërfaqes transparente në respektimin e vlerave “U-value” sipas legjislacionit Shqiptar.

Dr. Dritan Profka

Mbi mundësitë e përmirësimit të pejsazhit akustik në qytetin e Durrësit.

Dr. Ledia Aleksi

MSc. Majola Saliu Qatja

MSc. Ervisa Duraj

Përcaktimi i indeksit të cilësisë se ujit në liqenin e Shkodrës.

Dr. Joana Gjipalaj

MSc. Emi Dushku

Vlerësimi i sasisë potenciale të materialit të gërryer dhe të depozituar në pellgun ujëmbledhës të rezervuarit të Gërdecit- rrethi i Tiranës.

Prof. Asoc. Oltion Marko

Dr. Joana Gjipalaj

Përcaktimi i ndërtesave referente sipas koefiçientit të formës të ndërtesës.

Dr. Dritan Profka

Parashikimi i prurjeve ekologjike për lumin Mirusha

MSc. Premton Thaqi

MSc. Venera Hajdari

Prof. Asoc. Figene Ahmedi

Dr. Lavdim Osmanaj

13:30 – 13:45

Konkluzionet dhe mbyllja e ditës së parë (Salla: Aula Magna)

Prof. Asoc. Oltion Marko

 

 

 

13:45 – 15:00

Dreka

 Dita 2

11 Nëntor, 2022

 

 

Vizitë studimore në landfillin sanitar Sherishtë – Vlorë

 30 persona