Udhëzues dhe Modeli

Më poshtë mund të shkarkoni modelet e aprovuara në formatet .docx dhe .pub. Klikoni në butonin e abstraktit, artikullit ose posterit për të nisur shkarkimin e formatit.

• Prezantimi oral do të jetë 10-15 minuta.
• Prezantimi i posterave do të jetë në sesion të veçantë. Madhësia maksimale e posterit është e kufizuar në 70×100 cm, preferohet orientimi vertikal, sipas modelit bashkangjitur.

Ju lutemi të printoni posterin tuaj përpara konferencës.