Komiteti Shkencor

TITULLI/ GRADA EMRI MBIEMRI POZICIONI
Prof. Dr. Alban IBRALIU UBT, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Prof. Dr. Albert KOPALI UBT, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Prof. Dr. Evan RROÇO UBT, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Prof. Dr. Gjergji IKONOMI Universiteti Polis
Prof. Dr. Orion Zavalani UPT, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Prof. Dr. Sulejman XHELEPI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Dr. Adrian DOKO UBT, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Prof. Asoc. Alma AFEZOLLI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Asoc. Altin DORRI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Prof. Asoc. Dhurata PREMTI UT, Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Prof. Asoc. Elfrida SHEHU UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Asoc. Enkelejda GJINALI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Asoc. Erta DODONA UBT, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Prof. Asoc. Figene AHMEDI Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë
Prof. Asoc. Igli KONDI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Asoc. Laura KUSARI Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë
Prof. Asoc. Leonidha PERI UBT, Fakulteti i Shkencave Pyjore
Prof. Asoc. Namik KOPLIKU UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Asoc. Neritan SHKODRANI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Asoc. Oltion MARKO UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Prof. Asoc. Shkëlqim DAJA UPT, Fakulteti i Gjeologji Minierave
Prof. Ass. Dr. Lavdim OSMANAJ Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë
Dr. Alfred LAKO UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Altin BIDAJ UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Andrin KËRPAÇI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Arian LAKO UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Blerina BEQAJ UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Dritan PROFKA UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Enio DENEKO UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Entela ÇOBANI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Irakli PREMTI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Iralda Xhaferaj UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Joana GJIPALAJ UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Julian KASHARAJ UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Konalsi GJOKA UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Ledia ALEKSI UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Lorenc MALKA UPT, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Dr. Markel BABALLËKU UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Mirel MIÇO UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Drilona DISHA UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Dr. Anjeza DULAJ (Gjini) UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit