Kërkesa për pjesëmarrje

Abstrakti, Artikulli dhe Posteri duhet ndjekin formatin e aprovuar. Klikoni këtu për më shumë.

Ju lutemi të plotësoni të dhënat e mëposhtëme dhe zgjidhni materialin për ngarkim me butonin “Choose Files”: